Вани за разпояване на спойки

В тази категория ще откриете компактни устройства за разпояване, спойка, калайдисване и др. операции, свързани с работа с поялници. Ваните са изработени от противоерозионни и топлоустойчиви сплави. Всяка вана има различна мощност в зависимост от нуждите.

20