Инфрачервени станции за презапояване

В тази категория ще намерите инфрачервени станции за презапояване. Станциите са цялостно решение за сервизи и работилници на електрически и електронни части и платки. Разполагаме и с части за някои от станциите.

Инфрачервенирте станции се базират на технология с концентрирана силна инфрачервена светлина, предпазваща периферните устройства от увреждане. Инфраредните станции са лесни за работа и са с максимално съкратено време на практически упражнения за постигане на най-добри резултати

20