Абсорбатори на вредни газове при запояване

Тази категория съдържа Абсорбатори за изпарения при запояване. Абсорбатор е устройство, което премахва дима, докато запоявате на бюрото си. Много полезен инструмент за поправка и сервиз на телефони, както и за магазини за електроника и електротехника, където бихте имали нужда от запояване. Инструментите са с ESD сертификат.

20