Машина за тест,диагностика и зареждане на компонентни батерии F3ST54-20V 5A/6A

Машина за тест,диагностика и зареждане на компонентни батерии F3ST54-20V 5A/6A

Имате въпроси?

  • +359 878 700 672

Адрес:
София 1309, бул. "Константин Величков", 3

1 Зарежда и разрежда напълно батерията ,за да  разбере съществува ли  потенциален проблем с 

качеството на батериите.
2 . Тества реален капацитет на батерията.
3 . Всеки канал на устройството е напълно отделно контролиран,имам отделен програмируем постоянен източник на 
 
напрежение и постоянен източник на ток .
 
 
 
F3ST54-20V5A-6A
Current testing precision: 0.1%FD+0.1%RD
Voltage testing precision: 0.1%FD+0.1%RD
Current output range:0.05-5A/6A
Testing range:0.02A-5A/6A
Precision :1mA
Voltage output range:0.5-20V
Testing range:0.5V-20V
Precision:1mV
Цена
1200.00лв / 600.00лв

Подобни продукти