Инструмент за поялник (за острие 39мм) за отстраняване на OCA / UV лепило

Инструмент за поялник (за острие 39мм) за отстраняване на OCA / UV лепило

Имате въпроси?

  • +359 878 700 672

Адрес:
София 1309, бул. "Константин Величков", 3

Подобни продукти